חידות קיץ

בערוץ מאיר לילדים

סרטים

No data was found

חכמולוגי – תכני העשרה

החידה היומית! חידה מספר 4!
החידה היומית! חידה מספר 16!
חידת זהה את הדמות- החידה הרביעית!
חידת פסוקים בציורים- פרשת שלח-לך !
החידה היומית! חידה מספר 5!
החידה היומית! חידה מספר 17!
חידת זהה את המקום בארץ ישראל !
חידת הטריוויה מהמאירתון לפרשת שלח-לך!
החידה היומית! חידה מספר 6!
החידה היומית! חידה מספר 18!
החידה היומית! חידה מספר 32!
חידת המילים המבולבלות מהמאירתון!
החידה היומית! חידה מספר 7!
החידה היומית! חידה מספר 19!
החידה היומית! חידה מספר 33!
החידה החידתית מהמאירתון!
החידה היומית! חידה מספר 8!
החידה היומית! חידה מספר 20!
החידה היומית! חידה מספר 34!
חידת פסוקים בציורים- קרח !

משחקים

No data was found
Hide picture