חידה מדעית

בערוץ מאיר לילדים

סרטים

ניפוח בלון בעזרת סודה וחומץ וחידה מספר 7
ציור פוטו כרומי תשובה לחידה מספר 6
פלואורסנציה – חידה מספר 5
כח צנטרפוגלי וחידה מספר 4
כח צנטרפוגלי – תשובה לחידה מספר 4
חנקן נוזלי וחידה מדעית מספר 3
מים חמים במקפיא – תשובה
כיצד להציף ביצה – תשובה
חידה מדעית מספר 2 – כיצד להציף ביצה ?
כיצד לשפד בלון ? – תשובה

חכמולוגי – תכני העשרה

No data was found

משחקים

No data was found
Hide picture