דף חודש תשרי

בערוץ מאיר לילדים

סרטים

מי בסוכה מתארח – יוחאי בן אבי
טוק טוק סוכות
מסע בעקבות ארבעת המינים
סוכה או גן עדן
סוכת שלום
יצירת קישוט לסוכה- פרח
הסוכה הנודדת

חכמולוגי – תכני העשרה

המטבחון
דירות קבע ודירות ארעי – בתים מסביב לעולם
הגאון מוילנה
פרח הגלילים

משחקים

No data was found
Hide picture