יאיר לא זהיר

יאיר שובר והורס אבל לא בכוונה. אז מדוע כולם כועסים?