נס של סוס מעץ

סיפור על אומן ועל סוס מעץ שעוזר לפקוח את העיניים ולראות את הנס.

חוות סוסים

יובל עובד יום שלם עם אבא בחוות הסוסים שבקיבוץ קליה.

היה היתה פרה

עליון שמש מספר על הפרה שהוחלפה בסוס שהוחלף בחמור שהוחלף בעיזה שהוחלפה בתרנגול שהוחלף.. במה הוא הוחלף?