מי כמוך בעל גבורות

כל יום אנחנו מתפללים שלוש פעמים שמונה עשרה, אבל מה אומרת הברכה השניה? הצטרפו להסבר של עליון!

והאר עינינו

עליון מספר לנו על הסוחר והסבל, למה הוא עבד כל כך קשה, ולמה הסוחר לא רצה לשלם לו?

האמן בעצמך

השיר-'האמן בעצמך' של עליון שמש, רוצים לשמוע?

ה' שפתי תפתח

עליון שמש מספר לנו על תפילה, ולמה צריך תפילה לפני התפילה?