דן כבר לא פחדן

איזה פחד כשהנדנה עולה לשמים, איזה גובה, איזו מהירות… דן פוחד לעלות על הנדנדה. סיפור קטן על גיבור גדול.