אמת ושקר

טוביה מדבר על אמת ושקר, והרב לוי מספר לנו מה קרה לנביאי השקר?