גדולים מהחיים – פרק 11

למך מספר על גדולתו של אברהם, שכבר בגיל 3 עשה מהפכות גדולות בעולם. גם הילדים, ובראשם פרץ, רוצים להשפיע ולשנות, אך מרגישים שזה בלתי אפשרי כל עוד מתייחסים אליהם כילדים. כשהילדים מקבלים צ'אנס להיכנס לנעלי המבוגרים, הם מגלים שדברים שרואים מכאן, לא רואים משם.