מאה ברכות

תחרות בין אסי לחבריו מי יגמור מאה ברכות הכי מהר. מי ינצח?

משיח קטן

פינה עם עליון שמש- 'טוב לי תורת פיך'. שיר- 'אני מאמין בביאת המשיח'.