ימין משה

לצאת מהחומה? או להישאר בין החומות? השכונה הראשונה של ירושלים – מה היה שם ואיזה איש חשוב על כרכרה בא הרבה לבקר?