פרק 8 – התמונה של אוהד

לאוהד, ילד מתוק במיוחד, יש חלום – לצלם תמונה מקצועית ושתתפרסם בעיתון. נשמע פשוט?  אז זהו – שאוהד הוא לבקן ולכן יש לו גם לקות ראייה מה שהופך את הסיפור למעט מסובך. יהונתן לוקח אותו ליום שכולו נופים וצילום, מגובה הגלים ועד למרומי העננים. האם יצליחו לצלם תמונה שתתקבל לעיתון? מיד תגלו. 

לשכור ולשבור

אסי שכר מחברו לכיתה מצלמת וידאו. בדרך לצריף היא נפלה מידו, וכעת היא לא עובדת – האם הוא חייב לשלם לחבר את שוויה? על פי מסכת בבא מציעא, דף צ'ג.