כמה מעשים טובים

אבישי מחפש מצווה אחת גדולה וחשובה אך בדרך הוא מגלה את ערכם של המעשים הפשוטים והיומיומיים.

מעשים טובים

לוותר לחבר? להרים לאבא את התיק? לסדר את המיטה? להתקלח בזמן? האם כל אלו מעשים טובים? בואו ללמוד ביחד עם שאלתיאל על כך שכל אחד יכול לעשות מעשים טובים, גם קטנים וגם גדולים.

גשם של ניסיונות – חלק ב

אסי יעשה הכול להשתתף במשחק כדורגל חשוב, אבל מתגלה אצלו שיעול חזק, התרופה היחידה היא הגשם. האם יצליח אסי להביא את הגשם? האם ישתתף במשחק? – – – תכנית מספר 482

גשם של ניסיונות – חלק א

אסי יעשה הכול להשתתף במשחק כדורגל חשוב, אבל מתגלה אצלו שיעול חזק, התרופה היחידה היא הגשם. האם יצליח אסי להביא את הגשם? האם ישתתף במשחק?