אסור להתייאש- פרק 14

לאחר כישלון שריפת הטס בפרק הקודם, אסי הופך לבדיחה של המדינה. גם החברים מתנכרים אליו, ולאחר פגישה עם ארנן הוא מחליט לעבור לצד של הרעים. הוא מחפש איתו מטבע נוסף בגיחון, וכשהוא מגלה תכונה של מלך, שלא מתייאש לעולם, מתגלה אליו המטבע החמישי.

מתחת לפני השטח- פרק 6

החבורה אינה מצליחה להסתנן אל בריכת השילוח שנעל ארנן בפרק קודם. עופר מציע שינסו להגיע לשם מתחת לאדמה, אסטרטגיה שהיתה נהוגה בימי דוד. עופר מציע ללכת דרך נקבת השילוח, אולם מגלה כי הנקבה חשוכה, מוצפת מים ונסוג מפחד. כשאסי בא לקראת הפחד של עופר ומאיר את דרכו, עופר מתגבר על הפחד והמטבע נגלה לעיניהם בקלות.

גיחון

שחר הולך לעבודה של אבא שלו, זהר, שעובד כמנכ'ל הגיחון, מפעל המים של ירושלים. זהר ושחר בודקים את איכות המים בעיר.