עדנה הפרה

עדנה הפרה רגילה לנוח בשבת. מה יקרה כשימכרו אותה לגוי?