גרשון בשטח ההפקר- חלק ב'

רב סרן שרגא נהורא ממשיך בסיור בשטח ההפקר על הגבול הירדני, ומספר לגרשון על הקרבות בעיר העתיקה. האם יצליחו במשימת חילוץ הכדור של דובילה?