מכירה גנובה

פולקע השתתף במשלחת מדעית בחוץ לארץ. כשהוא חוזר לצריף, הוא מגלה שאסי השתלט על השולחן שלו. אסי, מצידו, טוען שגדי הרזה מכר לו את השולחן. פולקע דורש את השולחן שלו בחזרה. מי צודק? על פי מסכת בבא בתרא, דף ל'.

תרי זוזי – פרק 1

התאומים המשועבדים פרץ ויוחנן מצפים ליום-הולדתם העשירי. הם חולמים על גמל מרוצים מהודר אבל מגלים שדווקא גדי קטן יכול להיות המתנה השווה ביותר… לפחות עד שהוא פותח את הפה.

קרב ערבות

חג הסוכות נגמר ואסי מוכר ערבות להושענא רבא… אבל מישהו חייב לקלקל לו את האוירה… וגם את העסקים …