יונתן מחכה לקשת

חלומו הגדול של יונתן הוא לראות קשת בענן. איך קוראים לקשת להופיע?