מלאכי השבת

אסי מתחפש למלאך ורוצה לתפוס את מלאכי השבת 'על חם'. האם הוא יצליח, ומה חושב על זה טוביה?

שבת שלום

עליון שמש מספר סיפור על החוזה מלובלין ועל שבת קודש, טוביה מספר לנו על אבא תחנא והפצוע, ואיך הוא הציל את החולה? שיר עליון- 'שבת שלום' שיר עליון- 'מזמור שיר ליום השבת'.