ליל הסדר של סבא

יוגב מתגעגע לסבא מוטי שנפטר ולא יהיה השנה בליל הסדר. הוא מוצא דרכים לשמר את הזכרון של סבא דרך החג.