יום פטירתו של רבי שלמה קרליבך

מי היה הרב שלמה קרליבך? אילו שירים הוא חיבר? טוביה ואסי שרים ומספרים. חיים דוד מתלמידיו של הרב מספר על מידת החסד ועל לב יהודי חם שהיה לרב קרליבך לכל אחד ואחד.