קפיצת הגדילה של מתי

קפיצת הגדילה של מתי- אף אחד לא יודע למה מתי חוזר רעב מבית הספר. כשהוא לומד לעמוד על שלו הוא חוזר להיות שבע.