הממציאן והעיפרון

כואבת כבר היד, האצבעות כבר מזיעות, ליואל קשה להעתיק מהלוח, אבל אז מגיע הממציאן עם המצאה ייחודית!