לוקח אחריות

גילי רואה כיצד אחד מהחברים מכה באופן קבוע חבר אחר. הוא מתלבט אם לספר למורה – או לשמור על שתיקה כדי שלא יחשבו שהוא 'מלשן'. ניסים מסביר לו את ההבדל בין מי שמלשין לבין מי שלוקח אחריות על המתרחש בכיתה שלו.

גם קטן יכל

יש דברים שקטנים לא יכולים לעשות… אבל אולי יש דברים שהם עושים יותר טוב מגדולים?