קצין בטחון

עוז משכים מוקדם מאד בבוקר כדי ללוות את אביו בעבודתו כקצין הבטחון של היישוב בית-אל.