היהלום

אביו של רש"י הסכים לוותר על יהלום יקר ובלבד שלא ישמש לעבודה זרה. ה' אהב את מעשהו ושימח אותו בבן מיוחד…

והאר עינינו

עליון מספר לנו על הסוחר והסבל, למה הוא עבד כל כך קשה, ולמה הסוחר לא רצה לשלם לו?