אל בית המדרש

זוכרים אתם כיצד הפך רבי עקיבא מרועה צאן פשוט לרב גדול? בואו להיזכר עם שאלתיאל !

לך אל הנמלה

הנמלה החרוצה עובדת כל הקיץ והצרצר הולך בטל. מה יהיה סופם בחורף ?

יגעת ומצאת

שאלתיאל לא מסיים את הציורים שלו ותמיד גומר אותם באמצע, גם רות לא מסיימת דברים, מה קרה לרות? צפו בתכנית…