גרשון במפעל המאווררים

גרשון מגיע למשכננות שאננים ולא מבין למה המאוורר הענק לא עובד? שלוימ'ה מסביר לו שזה לא מאוורר ענק… אז מה זה יכול כבר להיות?