פרק 15 – מישחין

פרץ מתעצב מחיי העוני שלו. חלום שולח אותו לחפור אוצר מתחת למכון היופי של פיתום. כשפיתום תופס את האחים ההם מבינים שהאוצר נמצא אצלם בבית אך להפתעתם, האוצר הוא משחה נדירה שניתן להפיק מהזבל של חדגא.