יוגי של חיוך

מולי רוצה להתפרסם במבצע הארצי 'יוגי של חיוך'. מבצע החיוכים לא גורם למולי לחייך יותר מידי…