המבחן של אסי

פינה הגן החיות התנכי בירושלים עם יהונתן והדובים.