גדולים פרק 14

הזוגות יצטרכו למצוא את נקודת ההזנקה בחומות העיר העתיקה. לאחר מכן, יהיה על אחד מבני הזוג לגלוש את דרכו למטה בסנפלינג תוך שהוא אוסף כרטיסים המציינים אירועים היסטוריים. האם יצליחו לאסוף את כל הכרטיסים ולהתאימם לתמונות?