מי כמוך בעל גבורות

כל יום אנחנו מתפללים שלוש פעמים שמונה עשרה, אבל מה אומרת הברכה השניה? הצטרפו להסבר של עליון!

ה' שפתי תפתח

עליון שמש מספר לנו על תפילה, ולמה צריך תפילה לפני התפילה?

חוסכים במים

הרב לוי סודרי מלמד על שמן המשחה ולמה שימש בבית המקדש, וטוביה מספר על חוני המעגל. איך הצליח חוני להוריד גשם? ומה קרה בדרך?