ה' שפתי תפתח

עליון שמש מספר לנו על תפילה, ולמה צריך תפילה לפני התפילה?