התארגנות בוקר

גילי מאחר לבית הספר. מסתבר שהוא לא מצליח להתארגן בבוקר כמו שצריך. מאיר מסביר לו שבבוקר צריך סדר פעולות קבוע. מאיר מדגים על הארון שהוא בונה, כי לכל דבר יש סדר פעולות ברור.

קצין בטחון

עוז משכים מוקדם מאד בבוקר כדי ללוות את אביו בעבודתו כקצין הבטחון של היישוב בית-אל.