אגרת מאבא

סיפורה של 'איגרת הרמב"ן' ליום פטירתו בי"א בניסן.