לא לזה התכוונתי

טוביה מציג לקוח מבולבל, שלא יודע מה רוצה לקנות ואומר 'לא לזה התכוונתי'. פינה של גרשון עם הרב שמואל.