עציץ בלוויה

סיפור על רבי אריה לוין ועל חשיבותו של לימוד זכות.