גרשון בבית הכנסת אבוהב

גרשון לוקח אותנו לבית הכנסת של הרב אבוהב. מאיפה בית הכנסת ריחף? איפה הוא נחת ולאן נעלמו ספרי התורה?

גרשון במערת הלל הזקן

גרשון הזמין נהג מונית שלא הגיע, למה הוא לא הגיע? ומה הקשר בין הלל הזקן לר' שמעון בר יוחאי?

גרשון במעיין

גרשון טובל במעיין ולא מבין הרב ר' עקיבא חזר בתשובה ממעיין? האם הרב אליהו יוכל לפתור לו את החידה?