והאר עינינו

עליון מספר לנו על הסוחר והסבל, למה הוא עבד כל כך קשה, ולמה הסוחר לא רצה לשלם לו?