היונה הלבנה

מה קרה ליונה הלבנה? לאן התעופפה? מה הביאה מתנה? בואו לגלות ביחד עם שאלתיאל.