אופניים סולריים

אסי שאל מפולקע אופניים סולאריים, ובאופן מפתיע שכח להחזיר אותם. כאשר פולקע דורש את אופניו בחזרה, אסי טוען כי איננו זוכר שלקח אותן. מה עושים? על פי הגמרא במסכת בבא מציעא, דף ל"ט.