מרק חומוס

סבא דב מספר לשאלתיאל על ילדה שעשתה תמיד ההפך.