הדף היומי

בהשתתפות הרב חנוך בן פזי המוסר שיעור מדי יום בדף היומי במכון מאיר.