רובוט גומל חסדים

אסי הקים סיירת חסד שנועדה לעזור לאנשים בשכונה. כאשר הוא נקרא לעזרה, הוא מחליט לשלוח במקומו את הרובוט שקיבל. האם זו נחשבת גמילות חסדים? על פי מסכת סוכה, דף מ"ט.

אמא טובה

סבא דב מספר לשאלתיאל על אמא שלו שהייתה עסוקה כל היום בעשיית חסד.