גרשון בבית הכנסת עדס

גרשון פוגש את הגבאי של בית כנסת עדס בשכונת נחלאות שמספר לו על הקהילה החלבית בשכונה, ולמה יש בור עמוק באמצע הרחוב?