חג העגבניות והמלפפונים

העגבניה והמלפפון החריזו על מרד! 7 המינים בטו' בשבט, 4 המינים בסוכות, ומה איתם, העגבניה והמלפופון שנמצאים בכל יום, להם לא מגיע חג מיוחד?