במבה בים הגדול

בבילוי על שפת הים, עפה לפולקע הבמבה אל תוך המים. אסי צלל פנימה, הציל את החטיף, וכעת הוא טוען שהבמבה שייכת לו. עם מי הדין? על פי הגמרא במסכת בבא מציעא דף כ"ד.

איפה הציפור

עוז הוא צייר צעיר שציפור שצייר על דף – התעופפה וברחה. עוז אינו מתייאש מלמצוא אותה.

השבת אבידה

הרב לוי סודרי מספר על עובדיה הנביא שהחביא נביאים. טוביה מוצא ארנק ומחפש, למי הוא שייך?